← Назад


Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на ДМА“

Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на ДМА“ по процедура № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ в рамките Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Интелигентна индустрия“, Програма за икономическа трансформация.

 

Pril 3 Общи условия

Декларация кандидати

Декларация подизпълнители

Договор проект

Изисквания оферти

Оферта PMS 80

Публична покана 09_23

Техническа спецификация