Завод за безалкохолни напитки Party Drinks

Вече близо 30 години “Парти Дринкс“ ЕООД  произвежда широка гама газирани и негазирани безалкохолни напитки и трапезна вода, добре познати и обичани от българския потребител.

Напитките с марка “Party Drinks” са произведени по най-съвременна технология, с използване на висококачествени суровини и материали, за да задоволяват максимално изискванията на клиента. И за да предложат на българския потребител европейско качество и вкус на достъпна цена.

Напитките се предлагат в различни разфасовки, като потребителите могат да избират между PET и стъклени бутилки.

Заводът разполага със собствени линии за издуване на PET бутилки, собствени фирмени стъклени бутилки за  многократна употреба.

"Парти Дринкс" ЕООД е член на АПБНБ (Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България)

Участваме и подкрепяме инициативата КРИСТАЛНО ЧИСТИ

Под марката „Party Drinks“ са обединени няколко групи продукти, а именно:

 • Газирани напитки
 • Негазирани напитки и пуншове
 • Енергийни напитки
 • Студен чай

 

Мисия и ценности

 

Политика по качество и безопасност на храните Основната цел на “Парти Дринкс“ ЕООД е да предлага продуктите „Party Drinks” в съответствие с желанията и очакванията на клиентите. За постигане на това в производството е интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасността на храните, на базата на международните стандарти IFS, ISO 9001, ISO 14001 и НАССР.

Политиката по качество и безопасност на храните и основният закон на дружеството, в който се дефинират стратегическите цели за непрекъснато развитие и усъвършенстване на организацията. “Парти Дринкс“ ЕООД се стреми да предлага на своите клиенти безопасни напитки с високо качество, при постоянен стремеж за удовлетворяване изискванията на своите клиенти и съобразно законовите и етични норми.

Опазване на околната среда

За “Парти Дринкс“ ЕООД е от първостепенно значение воденето на политика по опазване на околната среда. За стриктното изпълнение на постигането на тази задача сме си поставили изпълнението на следните цели:

 1. Постоянно подобряване на екологичното представяне на фирмата, чрез разработване и въвеждане на програми, насочени към непрекъснато намаляване и предотвратяване на вредните емисии във въздуха, почвата и водите.
 2. Внедряване на машини за производство на безалкохолни напитки, оказващи минимално негативно въздействие върху околната среда.
 3. Извършване на мониторинг, верификация и управление на производствените и търговски дейности с цел оптимизиране на употребяваните ресурси, в т.ч. енерго- и водопотреблението.
 4. Управление и минимизиране на генерираните отпадъци от производство на безалкохолни напитки.
 5. Поддържане на изрядна готовност на технически средства и екипи за предотвратяване и адекватен отговор при възникване на извънредни ситуации.
 6. Обучение, дискутиране и обмен на информация с работещите във фирмата, целящо непрекъснато повишаване осъзнаването на ефекта от дейността им, компетентността и отговорността им към опазване на околната среда.
 7. Поставяне на изисквания по отношение на опазването на околната среда пред доставчиците, клиентите и други заинтересовани страни.
 8. Спазване на българското, европейското и международно право по отношение на опазване на околната среда.

За постигането на тези цели в “Парти Дринкс“ ЕООД е разработен и внедрен международният стандарт за опазване на околната среда ISO 14001:2015. Екип от специалисти постоянно актуализира политиката по опазване на околната среда.