← Назад


Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

                                                                                                                                             

На 01.02.2021г.Парти Дринкс ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-0231-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Отпусната помощ по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездни средства ще има положителен ефект върху предприятието във връзка с преодоляване на последиците от COVID-19 върху дейността му.